วุฒิบัตร/เกียรติบัตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Digital For Active Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21”

โพสต์30 ก.ค. 2565 07:42โดยสมนึก แซ่อึ้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Digital For Active Learning)เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวัดผลในสถานศึกษา “การใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SCHOOLMIS)”

โพสต์3 เม.ย. 2565 20:36โดยสมนึก แซ่อึ้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านงานวัดผลในสถานศึกษา  “การใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SCHOOLMIS)”

https://drive.google.com/drive/folders/1rDphlP3PQxAJWLQS6qvzXFn8sSjQDr3n?usp=sharing (คลิกที่นี่)


เกียรติบัตรการแข่งขันคิดเลขเร็ว ปีการศึกษา 2564

โพสต์24 มี.ค. 2565 01:12โดยสมนึก แซ่อึ้ง

เกียรติบัตรการแข่งขันคิดเลขเร็ว ปีการศึกษา 2564

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ PISA Style Online Testing

โพสต์20 ก.ย. 2564 00:09โดยสมนึก แซ่อึ้ง

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ PISA Style Online Testing

เกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์29 ก.ค. 2564 06:38โดยสมนึก แซ่อึ้ง

เกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2563

เกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมพัสดุ สพป.ศก.2

โพสต์25 มิ.ย. 2564 04:00โดยสมนึก แซ่อึ้ง

เกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมพัสดุ สพป.ศก.2
http://gg.gg/v4vfv (คลิกที่นี่ค่ะ)

เกียรติบัตร (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 มิ.ย. 2563 02:05โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2563 00:18 ]

 
เกียรติบัตรผู้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
http://gg.gg/jpc2x (คลิกที่นี่)

1-8 of 8