กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ก.ค. 2564 03:14 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-07-11 เวลา 17.09.39.png กับ เอกสารการนำเสนอ 9 จุดเน้น
11 ก.ค. 2564 03:14 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง เอกสารการนำเสนอ 9 จุดเน้น
25 มิ.ย. 2564 04:00 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ วุฒิบัตร EGP 25-06-2564.jpg กับ เกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมพัสดุ สพป.ศก.2
25 มิ.ย. 2564 04:00 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง เกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมพัสดุ สพป.ศก.2
16 พ.ค. 2564 20:44 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข นโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
16 พ.ค. 2564 20:41 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข นโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
16 พ.ค. 2564 20:41 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ สกรีนช็อต 2021-05-17 103356.jpg กับ นโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
16 พ.ค. 2564 20:41 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง นโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
29 เม.ย. 2564 00:24 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2563
21 เม.ย. 2564 22:55 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ สกรีนช็อต 2021-04-22 125416.jpg กับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2563
21 เม.ย. 2564 22:55 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2563
10 เม.ย. 2564 03:17 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ อบรม SchoolMIS63_210410_8.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียน ปพ1-ปพ3 ด้วยโปรแกรม SchoolMis ปีการศึกษา 2563
10 เม.ย. 2564 03:17 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียน ปพ1-ปพ3 ด้วยโปรแกรม SchoolMis ปีการศึกษา 2563
6 มี.ค. 2564 23:44 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข ผลการประเมิน O-NET
6 มี.ค. 2564 22:18 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-03-07 เวลา 13.04.16.png กับ การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
6 มี.ค. 2564 22:18 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
27 ต.ค. 2563 21:46 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ภาพหน้าจอ 2563-10-28 เวลา 11.44.18.png กับ หน้าแรก
22 ก.ย. 2563 00:11 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข Test BluePrint O-NET/์NT/RT 2563
8 ก.ย. 2563 19:11 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ภาพหน้าจอ 2563-09-09 เวลา 09.04.41.png กับ Test BluePrint O-NET 2563
8 ก.ย. 2563 19:11 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง Test BluePrint O-NET 2563
21 ส.ค. 2563 22:14 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ S__41386057.jpg กับ เกียรติบัตรการอบรม TFE
21 ส.ค. 2563 22:14 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง เกียรติบัตรการอบรม TFE
10 ก.ค. 2563 22:29 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข มอบเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2562
10 ก.ค. 2563 22:26 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ 106531877_4017920241612628_471192904603018535_o.jpg กับ มอบเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2562
10 ก.ค. 2563 22:26 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง มอบเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2562

เก่ากว่า | ใหม่กว่า