ผลการประเมิน O-NET

ผลการประเมิน O-NET รายโรงเรียน ปี 2556-2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

โพสต์22 เม.ย. 2565 00:53โดยสมนึก แซ่อึ้ง

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/somnuk/o-net/_draft_post/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%872.png
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

โพสต์19 ก.พ. 2565 01:57โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2565 01:57 ]

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

Test Blue Print O-NET 2564

โพสต์27 พ.ย. 2564 06:25โดยสมนึก แซ่อึ้ง

Test Blue Print O-NET 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2563

โพสต์21 เม.ย. 2564 22:55โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2565 22:53 ]


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2563

การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์6 มี.ค. 2564 22:17โดยสมนึก แซ่อึ้ง

การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
http://gg.gg/okhn2 (คลิกที่นี่)

รายงานผลการประเมินคุณภาพ O-NET ปีการศึกษา 2562

โพสต์25 มี.ค. 2563 05:49โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2563 23:24 ]

รายงานผลการประเมินคุณภาพ O-NET ปีการศึกษา 2562
http://gg.gg/gzako (คลิกที่นี่ค่ะ)

คะแนนรายบุคคล นำเข้าโปรแกรม SCHOOLMIS ปี2562

โพสต์24 มี.ค. 2563 09:14โดยสมนึก แซ่อึ้ง

คะแนนรายบุคคล นำเข้าโปรแกรม SCHOOLMIS ปี2562
http://gg.gg/gyywv (คลิกที่นี่คะ)

TestBlueprint การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 ก.ค. 2562 04:38โดยสมนึก แซ่อึ้ง

TestBlueprint การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
http://gg.gg/eiioc (คลิกที่นี่คะ) 

รายงานคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 พ.ค. 2562 20:45โดยสมนึก แซ่อึ้ง

รายงานคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561
http://gg.gg/dw8l6 (คลิกที่นี่)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.6 และม.3

โพสต์25 มี.ค. 2562 20:09โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2562 20:28 ]

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.6 และม.3

http://gg.gg/dhkhn (คลิกที่นี่คะ)

1-10 of 12