ผลการประเมิน O-NET

ผลการประเมิน O-NET รายโรงเรียน ปี 2556-2562
http://gg.gg/ddudg (คลิกที่นี่คะ)

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2563

โพสต์21 เม.ย. 2564 22:55โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2564 00:24 ]

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2563
 http://gg.gg/p4n5r (คลิกที่นี่)

การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์6 มี.ค. 2564 22:17โดยสมนึก แซ่อึ้ง

การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
http://gg.gg/okhn2 (คลิกที่นี่)

รายงานผลการประเมินคุณภาพ O-NET ปีการศึกษา 2562

โพสต์25 มี.ค. 2563 05:49โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2563 23:24 ]

รายงานผลการประเมินคุณภาพ O-NET ปีการศึกษา 2562
http://gg.gg/gzako (คลิกที่นี่ค่ะ)

คะแนนรายบุคคล นำเข้าโปรแกรม SCHOOLMIS ปี2562

โพสต์24 มี.ค. 2563 09:14โดยสมนึก แซ่อึ้ง

คะแนนรายบุคคล นำเข้าโปรแกรม SCHOOLMIS ปี2562
http://gg.gg/gyywv (คลิกที่นี่คะ)

TestBlueprint การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 ก.ค. 2562 04:38โดยสมนึก แซ่อึ้ง

TestBlueprint การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
http://gg.gg/eiioc (คลิกที่นี่คะ) 

รายงานคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 พ.ค. 2562 20:45โดยสมนึก แซ่อึ้ง

รายงานคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561
http://gg.gg/dw8l6 (คลิกที่นี่)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.6 และม.3

โพสต์25 มี.ค. 2562 20:09โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2562 20:28 ]

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.6 และม.3

http://gg.gg/dhkhn (คลิกที่นี่คะ)

รวมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ปีการศึกษา 2556-2559

โพสต์23 ต.ค. 2561 02:13โดยสมนึก แซ่อึ้ง

รวมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ปีการศึกษา 2556-2559
http://gg.gg/c6ins (คลิกที่นี่คะ)

ผลการประเมินคุณภาพ O-NET ปีการศึกษา 2560

โพสต์23 ต.ค. 2561 01:48โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2561 02:04 ]

ผลการประเมินคุณภาพ O-NET ปีการศึกษา 2560
http://gg.gg/c6ikj (คลิกนี่นี่คะ)

1-9 of 9