เอกสารและภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน

โพสต์22 ก.ค. 2559 22:22โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2559 07:31 ]
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบอัตนัยและตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน วันที่ 23-25 กค 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐานวันที่ 23-25 กค 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2‎‎(2)‎‎


ċ
Pre-Post test.rar
(392k)
สมนึก แซ่อึ้ง,
25 ก.ค. 2559 05:06
ċ
คู่มือการอบรมอัตนัย.rar
(13053k)
สมนึก แซ่อึ้ง,
25 ก.ค. 2559 04:51
ċ
คู่มือการใช้โปรแกรม B-INDEXและEVANA.rar
(5269k)
สมนึก แซ่อึ้ง,
24 ก.ค. 2559 06:03
ć
สมนึก แซ่อึ้ง,
22 ก.ค. 2559 22:22
ć
สมนึก แซ่อึ้ง,
22 ก.ค. 2559 22:22
ć
สมนึก แซ่อึ้ง,
22 ก.ค. 2559 22:22
ć
สมนึก แซ่อึ้ง,
22 ก.ค. 2559 22:22
ć
สมนึก แซ่อึ้ง,
22 ก.ค. 2559 22:22
Comments