อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)

โพสต์19 มิ.ย. 2560 03:03โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 03:11 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)

http://gg.gg/4vy3x (คลิกที่นี่คะ)

Comments