ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559

โพสต์2 ก.พ. 2559 19:59โดยสมนึก แซ่อึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ  รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี พ.ศ. 2559 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา)  ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 11.00   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล    
Ċ
สมนึก แซ่อึ้ง,
2 ก.พ. 2559 19:59
Ċ
สมนึก แซ่อึ้ง,
2 ก.พ. 2559 19:59
Comments