การอบรมโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School Mis)

โพสต์23 ก.ย. 2558 20:01โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2558 20:03 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (SchoolMIS) ในการจัดทำแบบ ปพ.1-3 เตรียมคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา และสายไฟพวง นำมาในวันที่ 6 กันยายน 2558  ณ    ห้องประชุมศรีอุทุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
Comments