การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนวและบุคคลากรแนะแนว

โพสต์30 ก.ย. 2558 05:12โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 05:03 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรแนวแนว  ระหว่างวันที่ 27-28  กันยายน  2558 
 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
Comments