การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินนานาชาติ PISA

โพสต์23 ก.ค. 2560 22:58โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2560 01:04 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินนานาชาติ PISA
วันที่ 24-25  กรกฎาคม  2560  ณ หอประชุมศรีอุทุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2
http://gg.gg/56u22  (เกียรติบัตรและภาพถ่ายคลิกที่นี่คะ)
Comments