การสำรองข้อมูลผลการเรียน กรณีที่ แก้ไขแบบบันทึก ปพ.1 หรือเพิ่มรายวิชา ในปีการศึกษา 2558

โพสต์28 ต.ค. 2558 21:40โดยสมนึก แซ่อึ้ง

http://a3302.obec.expert

ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน  คือรหัสเดิม