การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 ก.พ. 2562 16:53โดยสมนึก แซ่อึ้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561(เกียรติบัตร)

http://gg.gg/d91gp  (คลิกที่นี่คะ)
Comments