ผลการประเมินคุณภาพด้วยข้อสอบมฐ.ปลายปี

เอกสารการนำเสนอ 9 จุดเน้น

โพสต์11 ก.ค. 2564 03:14โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2564 04:57 ]

 
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/somnuk/khxsxb-play-pi-mth/_draft_post-5/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%202564-07-11%20%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%2017.09.39.png
เอกสารการนำเสนอ 9 จุดเน้น

ผลการประเมินคุณภาพด้วยข้อสอบมฐ.ปลายปี

โพสต์24 มี.ค. 2563 03:44โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2563 16:51 ]

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2562

http://gg.gg/gyvu3 (คลิกที่นี่คะ)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561

โพสต์8 มี.ค. 2562 02:15โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 02:21 ]

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561
http://gg.gg/dc5x3 (คลิกที่นี่ค่ะ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 ก.พ. 2562 16:53โดยสมนึก แซ่อึ้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561(เกียรติบัตร)

http://gg.gg/d91gp  (คลิกที่นี่คะ)

โครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานข้อสอบปลายปี 2561

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:00โดยสมนึก แซ่อึ้ง

โครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานข้อสอบปลายปี 2561
 http://gg.gg/d4ovp (คลิกที่นี่)

ประกาศแนวทางใช้ข้อสอบปลายปี

โพสต์28 ต.ค. 2561 21:54โดยสมนึก แซ่อึ้ง

ประกาศแนวทางใช้ข้อสอบปลายปี
http://gg.gg/c9ski (คลิกที่นี่คะ)

1-6 of 6