หน้าแรก


 

กิจกรรมการนิเทศและการพัฒนา

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียน ปพ1-ปพ3 ด้วยโปรแกรม SchoolMis ปีการศึกษา 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียน ปพ1-ปพ3 ด้วยโปรแกรม SchoolMis ปีการศึกษา 2563http://gg.gg/ozupe (คลิกที่นี่คะ)
    ส่ง 10 เม.ย. 2564 03:16 โดย สมนึก แซ่อึ้ง
  • Test BluePrint O-NET/์NT/RT 2563 Test BluePrint O-NET/NT/RT 2563https://drive.google.com/drive/folders/1MEeC8jzcfx8GjE_Li_cI1Z2sr4hRVOPB?usp=sharing (คลิกที่นี่คะ)
    ส่ง 22 ก.ย. 2563 00:11 โดย สมนึก แซ่อึ้ง
  • เกียรติบัตรการอบรม TFE เกียรติบัตรการอบรม TFE https://drive.google.com/drive/folders/1muS1dFQhe2_9YS9Jg3nwWiW1XywyXLpg?usp=sharing (คลิกที่นี่คะ) 
    ส่ง 21 ส.ค. 2563 22:14 โดย สมนึก แซ่อึ้ง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 77 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

 

ปฏิทินนิเทศ